Meediakajastus

Inspireerivat lugemist!

Artiklisari õpetajate lehes

Õpetajate lehest leiad selle aasta jaanuarist kuni juunini iga kuu artikli Eesti viimaste aastate suurima digitehnoloogia hariduslikku mõju hinnanud DigiEfekti projekti tulemuste kohta.

  1. Professor Margus Pedaste artikkel „Kestliku arengu toetamiseks tuleb ka andmeid ja tööriistu taaskasutada.“ (23.01.2024) keskendub avaandmete kasutamisele olulisusele ning tutvustab lühidalt Digiefekti projektis kogutud andmeid ja nende taaskasutamise võimalusi.
  2. Nooremteadur Külli Kallase artikkel “Koostöös digipädevamaks” (20.02.2024) keskendub uuringus osalenud õpilaste digipädevuse testi tulemustele ning selle tulemustest tulenevatele arenguvõimalustele.
  3. Nooremteadur Marit Puusepp kirjeldab oma oma artiklis “Õpilaste kodused digipiirangud” (26.03.2024) õpilastele digitehnoloogiate kasutamiseks rakendatud koduseid piiranguid.

Varasemad: 

Digitundide välimääraja − milleks ja kuidas kasutada õppimisel ja õpetamisel digitehnoloogiat? (19.05.2023)

Haridusteadlased uurivad digiõppevara kasutamise mõju õppimisele ja õpetamisele (13.05.2020)

Postimees

Uuring aitab koolidel digiõppest maksimumi võtta – Postimehe haridusportaal, 30. august 2021