Projektimeeskond

Vastutav täitja: Margus Pedaste

Põhitäitjad: Äli Leijen, Evelyn Kiive, Krista Uibu

Täitjad: Ilona Võik, Triinu Kärbla, Katrin Saks, Gerli Silm, Aleksandar Baucal, Piret Einpaul, Meeli Rannastu-Avalos, Marje Johanson, Maarja Sõrmus, Tea Ausin, Kenn Konstabel, Doris Kristina Raave, Kristi Palk, Meriliis Kasemets, Marit Puusepp, Külli Kallas, Leo Siiman, Yaroslav Opanasenko, Gady Pähklemäe, Triinu Pääsik, Kõue Heintalu

Koolide tagasiside andmisel kaasati Aleksandre Bregadze

Andmete kogumisel kaasati Alge Ilosaar, Laivi Laanemets, Mailen Remmelg, Kersti Veskus, Maarja Pertel, Maarika Pähklemäe, Roman Sten Tõnissoo, Triin Kivisikk, Anette Siinvert, Lili Jürisoo

Projekti finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium, projekti tunnuskood DIGIVARA5 „DigiEfekt: Digitaalse õppevara kasutamise mõju õppimisele ja õpetamisele Eesti põhihariduse näitel (01.05.2020−30.04.2023).

Projektis osalevad koostööpartneritena järgnevad koolid: 

Pärnu Mai kool https://www.maikool.parnu.ee/mai2/
Pärnu Raeküla Kool https://www.raekyla.parnu.ee/
Tallinna Vaba Waldorfkool https://tallinn.waldorf.ee/
Tallinna Järveotsa Gümnaasium https://www.jarveotsa.ee/
Tallinna Saksa Gümnaasium https://saksa.tln.edu.ee/
Tallinna Nõmme Gümnaasium https://tng.ee/
Sõmeru Põhikool https://www.someru.edu.ee/
Tabivere Põhikool http://www.tabivere.edu.ee/et
Tartu Katoliku Hariduskeskus https://katoliku.edu.ee/esileht
Tartu Erakool https://tartuerakool.ee/
Tallinna Ühisgümnaasium https://www.tyhg.edu.ee/ 
Võnnu Keskkool https://www.vonnu.edu.ee/
Jõõpre kool https://www.jooprepk.ee/

Projekti koostööpartneriteks on ka Haridus- ja Noorteamet, kellega koostöös viime läbi mitmeid teste Eksamiste infosüsteemis ning Starcloud OÜ, kellega koostöös saame kasutada osalevate koolide õpilaste andmeid Opiqu keskkonna kasutamisest.

Haridus- ja Teadusministeerium on moodustanud projekti monitooriva ja vajadusel nõustava juhtkomisjoni:

Kersti Kõiv (HTM), Kaisa Musting (HTM), Margus Püüa (HTM), Aivar Ots (Harno), Urmo Uiboleht (HESA, Tähe Tera kool), Margit Timakov (Eesti Õpetajate Liit), Mart Kimmel (Eesti Haridustehnoloogide Liit), Märt Aro (EdTech Forum); Mihkel Solvak (Tartu Ülikool), Kairi Kasearu (Tartu Ülikool), Kairit Tammets (TLÜ).