Erinevates uuringutes on leitud, et digitehnoloogia kasutamisel võib olla negatiivne efekt õpitulemustele. Sellega võib täiesti nõustuda, kuid sellega ei tohi leppida. Nimelt on sellised tulemused saadud, kui on uuringus tähelepanuta jäetud neli olulist aspekti: 1) millisel eesmärgil tehnoloogiat kasutatakse, 2) millisel viisil seda kasutatakse, 3) kes seda kasutab ja 4) kuidas selle kasutamist toetatakse.

On selge, et ükski vahend või meetod ei sobi kõigi eesmärkide saavutamiseks. Samuti on selge, et kui õpetaja on saavutanud ekspertsuse, tuginedes pikaajalisele kogemusele õpetamisel digivahenditeta, siis läheb aega samasuguse taseme saavutamiseks, kui õpieesmärkideni püütakse jõuda digivahendeid mõistlikult kasutades.

Erinevad uuringud näitavad ka seda, et õigesti toetatud õppimine on tõhusam kui ise avastamine. Seega võivad üldised uuringud digitehnoloogiate negatiivsest mõjust õpitulemustele näidata pigem seda, et otsitud on efekti eesmärkidele, mille saavutamiseks ei ole rakendatud digivahendite kasutamise viisid kõige mõistlikumad, või pole õpilastel piisavalt hästi selge, kuidas digivahendeid õppimisel tõhusalt kasutada, ja õpetajatel selge, kuidas nende abil õppimist toetada.

DigiEfekti uuring püüab selles keerulises, aga olulises küsimuses selgust tuua - leida, milliseid eesmärke on võimalik saavutada, kasutades digivahendeid ühel või teisel viisil sõltuvalt sellest, milline on õpilane ja milline on õpetaja. Miks olulises küsimuses? Sest digivõimaluste potentsiaal on tohutu. Oleks ebaõige see kasutamata jätta.

Projekti toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium