Avaleht

Kuidas kasutatakse Eesti koolides digitehnoloogiaid, mis on nende kasutamise efekt õpilaste õpitulemustele ja millised on soovitused erinevatele sihtrühmadele?

UUDISED:

Artiklisari õpetajate lehes

Õpetajate lehest leiad selle aasta jaanuarist kuni juunini iga kuu artikli Eesti viimaste aastate suurima digitehnoloogia hariduslikku mõju hinnanud DigiEfekti projekti tulemuste kohta.

Jaanuar: professor Margus Pedaste artikkel „Kestliku arengu toetamiseks tuleb ka andmeid ja tööriistu taaskasutada.“ (23.01.2024) keskendub avaandmete kasutamisele olulisusele ning tutvustab lühidalt Digiefekti projektis kogutud andmeid ja nende taaskasutamise võimalusi.

Veebruar: nooremteadur Külli Kallase artikkel “Koostöös digipädevamaks” (20.02.2024) keskendub uuringus osalenud õpilaste digipädevuse testi tulemustele ning selle tulemustest tulenevatele arenguvõimalustele.

Märts: nooremteadur Marit Puusepp kirjeldab oma oma artiklis “Õpilaste kodused digipiirangud” (26.03.2024) õpilastele digitehnoloogiate kasutamiseks rakendatud koduseid piiranguid.

Aprill:  nooremteadur Yaroslav Opanasenko kirjutab oma artiklis “Mida me Opiqust õppisime”, õpilaste Opiqu kasutamise strateegiatest ehk kuidas järjestusanalüüsi abil õppida Opiqut paremini kasutama.

Juuni: professor Margus Pedaste artikkel “Hariduslik ebavõrdsus digipädevuse omandamisel” arutleb DigiEfekti uuringu tulemuste põhjal õpetajate olulise rolli üle õpilaste digioskuste kujundamisel.

Lisaks ilmus mai kuus Education Estonia blogis inglise keelne list soovitustest õpetajatele ja poliitikakujundajatele, et kuidas võimestada õppijate mõtestatud digikasutust.

Haridus- ja Teadusministeerium