Tulemused

Projekt algas 1. mail 2020. Aasta lõpuks on plaanis täpsustada uuringu konstruktide loend, valida välja hindamisvahendid ja -meetodid ning täpsustada uuringu metoodika, millele küsime ka inimuuringute eetikakomitee kinnitust. Seejärel koostame valimi ja asume meetodeid testima. Esimesi tulemusi plaanime tutvustada 2021. aasta kevadel.