Projekti meeskond

Projektimeeskond on interdistsiplinaarne, tagades projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikud kompetentsid haridusteaduste ja psühholoogia erinevates valdkondades, aga ka andmekaeves (ja selle rakendamisel õpianalüütikas) ning andmetele tuginevate mudelite koostamises (klasteranalüüs, strukturaalvõrrandite analüüs, mitmetasandiline analüüs, erinevad prognoosimudelid):

Haridusteadlased (sh haridustehnoloogia ning õpetamine ja õppimine) – Margus Pedaste, Äli Leijen, Krista Uibu, Katrin Saks, Meeli Rannastu-Avalos, Marje Johanson, Gady Pähklemäe, Triinu Pääsik, Ilona Võik, Triinu Kärbla, Maarja Sõrmus, Doris Kristina Raave, Hannes Jukk, Külli Kallas.

Psühholoogid – Aleksandar Baucal, Gerli Silm, Evelyn Kiive, Kenn Konstabel, Piret Einpaul, Tea Ausin.

Andmekaeve ja andmeanalüüsi spetsialistid – täitjatena Aleksandar Baucal ja Margus Pedaste.

Lisaks teaduslikule ja metodoloogilisele kompetentsile on töörühmas ka väga hea praktikutest arendajate pädevus – Margus Pedaste, Äli Leijen, Meeli Rannastu-Avalos, Katrin Saks ja Gerli Silm on aktiivsed digitaalsete õppematerjalide arendajad, nende kasutamise metoodika koolitajad ja digipädevuste hindamisvahendite arendajad.

Digitaalsete õppematerjalide arendamisega (nt Eesti selgroogsed, Eesti taimed, Tiigriretk Eestimaal, Noor Loodusuurija, SCY-Lab, Next-Lab, Go-Lab, ViSuAL, BioDigi) on tegeletud üle 20 aasta nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ja loodud materjalide kasutajaid on sadu tuhandeid (nt ainuüksi Go-Lab keskkonna puhul üle 300 tuhande kasutaja üle maailma).

Projektis osalevad koostööpartneritena üksteist kooli

 

Pärnu Mai kool

https://www.maikool.parnu.ee/mai2/

Pärnu Raeküla Kool

https://raekyla.parnu.ee/et/

Tallinna Vaba Waldorfkool

https://tallinn.waldorf.ee/

Tallinna Järveotsa Gümnaasium

https://www.jarveotsa.ee/

Tallinna Saksa Gümnaasium

https://saksa.tln.edu.ee/

Tallinna Nõmme Gümnaasium

https://tng.ee/NG/index.php

Sõmeru Põhikool

https://www.someru.edu.ee/

Tabivere Põhikool

http://www.tabivere.edu.ee/et

Tartu Katoliku Hariduskeskus

https://katoliku.edu.ee/esileht

Tartu Erakool

https://tartuerakool.ee/

 


Haridus- ja Teadusministeerium on moodustanud projekti monitooriva ja vajadusel nõustava juhtkomisjoni:

Tatjana Kiilo (HTM), Anneli Kährik (HTM), Kristel Rillo (HTM), Aivar Ots (HTM), Imbi Henno (HTM), Viivian Jõemets (HTM), Aimi Püüa (Innove), Margus Püüa (HITSA), Urmo Uiboleht (Eesti Koolijuhtide Ühendus), Margit Timakov (Eesti Õpetajate Liit), Mart Kimmel (Eesti Haridustehnoloogide Liit), Mihkel Solvak (Tartu Ülikool), Kairi Kasearu (Tartu Ülikool), Märt Aro (Haridustehnoloogia ettevõtjate esindaja).