Projektimeeskond

Vastutav täitja: Margus Pedaste

Põhitäitjad: Äli Leijen, Evelyn Kiive, Krista Uibu

Täitjad: Ilona Võik, Triinu Kärbla, Katrin Saks, Gerli Silm, Aleksandar Baucal, Piret Einpaul, Meeli Rannastu-Avalos, Marje Johanson, Maarja Sõrmus, Tea Ausin, Kenn Konstabel, Doris Kristina Raave, Kristi Palk, Meriliis Kasemets, Marit Puusepp, Külli Kallas, Leo Siiman, Yaroslav Opanasenko, Gady Pähklemäe, Triinu Pääsik, Kõue Heintalu

Koolide tagasiside andmisel kaasati Aleksandre Bregadze

Andmete kogumisel kaasati Alge Ilossaar, Laivi Laanemets, Mailen Remmelg, Kersti Veskus, Maarja Pertel, Maarika Pähklemäe, Roman Sten Tõnissoo, Triin Kivisikk, Anette Siinvert, Lili Jürisoo

Projekti finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium, projekti tunnuskood DIGIVARA5 „DigiEfekt: Digitaalse õppevara kasutamise mõju õppimisele ja õpetamisele Eesti põhihariduse näitel (01.05.2020−30.04.2023).

 

Projektis osalevad koostööpartneritena järgnevad koolid: 

Pärnu Mai kool

https://www.maikool.parnu.ee/mai2/

Pärnu Raeküla Kool

https://raekyla.parnu.ee/et/

Tallinna Vaba Waldorfkool

https://tallinn.waldorf.ee/

Tallinna Järveotsa Gümnaasium

https://www.jarveotsa.ee/

Tallinna Saksa Gümnaasium

https://saksa.tln.edu.ee/

Tallinna Nõmme Gümnaasium

https://tng.ee/NG/index.php

Sõmeru Põhikool

https://www.someru.edu.ee/

Tabivere Põhikool

http://www.tabivere.edu.ee/et

Tartu Katoliku Hariduskeskus

https://katoliku.edu.ee/esileht

Tartu Erakool

https://tartuerakool.ee/

Tallinna Ühisgümnaasium

https://www.tyhg.edu.ee/[/embed]

Võnnu Keskkool

https://www.vonnu.edu.ee/

Jõõpre kool

https://www.jooprepk.ee/

Projekti koostööpartneriteks on ka Haridus- ja Noorteamet, kellega koostöös viime läbi mitmeid teste Eksamiste infosüsteemis ning Starcloud OÜ, kellega koostöös saame kasutada osalevate koolide õpilaste andmeid Opiqu keskkonna kasutamisest.


Haridus- ja Teadusministeerium on moodustanud projekti monitooriva ja vajadusel nõustava juhtkomisjoni:

Kersti Kõiv (HTM), Kaisa Musting (HTM), Margus Püüa (HTM), Aivar Ots (Harno), Urmo Uiboleht (HESA, Tähe Tera kool), Margit Timakov (Eesti Õpetajate Liit), Mart Kimmel (Eesti Haridustehnoloogide Liit), Märt Aro (EdTech Forum); Mihkel Solvak (Tartu Ülikool), Kairi Kasearu (Tartu Ülikool), Kairit Tammets (TLÜ).