Projekti meeskond

Projektimeeskond on interdistsiplinaarne, tagades projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikud kompetentsid haridusteaduste ja psühholoogia erinevates valdkondades, aga ka andmekaeves (ja selle rakendamisel õpianalüütikas) ning andmetele tuginevate mudelite koostamises (klasteranalüüs, strukturaalvõrrandite analüüs, mitmetasandiline analüüs, erinevad prognoosimudelid):

Haridusteadlased (sh haridustehnoloogia ning õpetamine ja õppimine) – Margus Pedaste, Äli Leijen, Krista Uibu, Katrin Saks, Meeli Rannastu-Avalos, Marje Johanson, Gady Pähklemäe, Triinu Pääsik, Ilona Võik, Triinu Kärbla, Maarja Sõrmus, Doris Kristina Raave, Hannes Jukk. 

Psühholoogid – Aleksandar Baucal, Gerli Silm, Evelyn Kiive, Kenn Konstabel, Anni Tamm, Piret Einpaul, Tea Ausin

Andmekaeve ja andmeanalüüsi spetsialistid – põhitäitjana Danial Hooshyar, täitjatena Aleksandar Baucal, Margus Pedaste.

Lisaks teaduslikule ja metodoloogilisele kompetentsile on töörühmas ka väga hea praktikutest arendajate pädevus – Margus Pedaste, Äli Leijen, Meeli Rannastu-Avalos, Katrin Saks ja Gerli Silm on aktiivsed digitaalsete õppematerjalide arendajad, nende kasutamise metoodika koolitajad ja digipädevuste hindamisvahendite arendajad.

Digitaalsete õppematerjalide arendamisega (nt Eesti selgroogsed, Eesti taimed, Tiigriretk Eestimaal, Noor Loodusuurija, SCY-Lab, Next-Lab, Go-Lab, ViSuAL, BioDigi) on tegeletud üle 20 aasta nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ja loodud materjalide kasutajaid on sadu tuhandeid (nt ainuüksi Go-Lab keskkonna puhul üle 300 tuhande kasutaja üle maailma).

Projektis osalevad koostööpartneritena kümme kooli

Pärnu Mai kool https://www.maikool.parnu.ee/mai2/
Pärnu Raeküla Kool https://raekyla.parnu.ee/et/
Tallinna Vaba Waldorfkool https://tallinn.waldorf.ee/
Tallinna Järveotsa Gümnaasium https://www.jarveotsa.ee/
Tallinna Saksa Gümnaasium https://saksa.tln.edu.ee/
Tallinna Nõmme Gümnaasium https://tng.ee/NG/index.php 
Sõmeru Põhikool https://www.someru.edu.ee/
Tabivere Põhikool http://www.tabivere.edu.ee/et
Tartu Katoliku Hariduskeskus https://katoliku.edu.ee/esileht
Tartu Erakool  https://tartuerakool.ee/

 

Haridus- ja Teadusministeerium on moodustanud projekti monitooriva ja vajadusel nõustava juhtkomisjoni:

Tatjana Kiilo (HTM), Anneli Kährik (HTM), Kristel Rillo (HTM), Aivar Ots (HTM), Imbi Henno (HTM), Viivian Jõemets (HTM), Aimi Püüa (Innove), Margus Püüa (HITSA), Urmo Uiboleht (Eesti Koolijuhtide Ühendus), Margit Timakov (Eesti Õpetajate Liit), Mart Kimmel (Eesti Haridustehnoloogide Liit), Mihkel Solvak (Tartu Ülikool), Kairi Kasearu (Tartu Ülikool), Märt Aro (Haridustehnoloogia ettevõtjate esindaja).